Werkwijze

De coördinator gaat in gesprek met de initiatiefnemers. Op basis van dit gesprek zal beoordeeld worden of het initiatief voldoende is uitgewerkt. Als dit zo is zal de coördinator het plan inbrengen bij het bestuur. Het bestuur zal aan de hand van voorwaarden uw idee of initiatief beoordelen en een besluit nemen. 

Het kan zijn dat het plan niet voldoende is uitgewerkt, u kunt daar hulp bij krijgen. Bijvoorbeeld vanuit het bedrijfsleven, Steunpunt Vrijwilligerswerk of van een opbouwwerker bij u in de buurt. De coördinator kan u met de juiste adviseur in contact brengen. 

Welke projecten passen binnen de stichting?

  • Initiatieven die gericht zijn op de bewustwording en de ontwikkeling en stimulering van talenten en kwaliteiten van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
  • Initiatieven die gericht zijn op vorming van een positieve beeldvorming naar (doel)groepen, buurten en/of wijken
  • Initiatieven die gericht zijn op (openbaar toegankelijke) ontmoetingsplekken. Denk daarbij aan dorpshuizen, wijkcentra, speeltuinen etc.
  • Initiatieven die gericht zijn op intergenerationele projecten waarbij jong en oud van elkaar kunnen leren
  • Initiatieven die gericht zijn op informele zorg en voorkomen van eenzaamheid
  • Initiatieven die gericht zijn op het verbeteren en versterken van de situatie van kwetsbare doelgroepen
  • Initiatieven die gericht zijn op het verbeteren en behouden van de leefbaarheid van wijken, dorpen en buurten
  • Initiatieven die gericht zijn op participatie en sociale cohesie en het vergroten van sociaal economische kansen
  • Initiatieven die gericht zijn op ontmoeting van verschillende culturen, waardoor mensen elkaar beter leren kennen en vooroordelen worden weggenomen