Over ons

Stichting Inwoners aan Zet  

Wij zijn er voor inwoners en hun initiatieven, die niet onder een stichting of vereniging vallen. Wij zijn er voor die mensen die samen een goed idee of plan hebben voor de samenleving.

Deze initiatieven kunnen bij de opstartfase te maken krijgen met fondswerving, subsidies en andere geldstromen. 

Initiatieven

De inwonersinitiatieven,  spelen zich in eerste instantie af buiten het blikveld van de overheid en hebben raakvlakken op de terreinen zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid.

Rechtspersoon

Om fondsen te kunnen werven of subsidie aan te kunnen vragen moet het initiatief altijd een rechtspersoonlijkheid hebben of zich aansluiten bij een rechtspersoon. Denk daarbij aan een vereniging voor Plaatselijk Belang of een buurt- en speeltuinvereniging. Soms is deze mogelijkheid er niet. 

Stichting Inwoners aan Zet biedt deze initiatieven de mogelijkheid om tijdelijk op te treden als rechtspersoon. 

Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter:  Dhr. P.H. Gras
Secretaris: Dhr. H.J. Scholte 
Penningmeester: Dhr. A.C. Littel
Algemeen lid: Mevr. G.W.M. Gramsma 

Bestuurders zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuurders zijn onbepaald herbenoembaar. Het bestuur komt meerdere malen per jaar bijeen in vergadering. Bestuurders oefenen hun functie vrijwillig uit. 

Stichting Inwoners aan Zet:
RSIN: 859959107
KvK: 74588826