Stichting Inwoners aan Zet

“Inwoners die niet aangesloten zijn bij een vereniging of stichting, maar wel een goed plan of idee hebben kunnen terecht bij de stichting Inwoners aan Zet”

Stichting Inwoners aan Zet ondersteunt initiatieven van inwoners in de gemeente Coevorden. Zij beoogt hiermee dat de initiatiefnemers zich vooral kunnen richten op hun initiatief en niet ontmoedigd worden door de juridische “rompslomp” die het realiseren van een initiatief in de beginfase met zich mee kan brengen. 

Heb jij ideeën om je dorp of wijk te verfraaien of om bewoners meer met elkaar in contact te brengen? 

Stichting Inwoners aan Zet is er voor inwonersinitiatieven.

Inwoners die een goed plan voor hun dorp, wijk of omgeving hebben en dit willen uitvoeren,  kunnen bij ons terecht. Het uitwerken van een plan kan soms lastig zijn, denk alleen al aan de vraag hoe je aan geld moet komen en hoe je de eerste stappen zet om je plan te organiseren. Wij helpen u op weg.

Stichting Inwoners aan Zet biedt ondersteuning bij initiatieven van inwoners die niet zijn aangesloten bij een vereniging of een stichting. Deze initiatieven willen de leefbaarheid van de inwoners vergroten en hebben te maken met zorg, welzijn, veiligheid, leefbaarheid, sport of cultuur. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn?

Neem dan contact op met onze coördinator voor een vrijblijvend gesprek. We leggen u graag onze werkwijze uit en bespreken met u wat de mogelijkheden zijn.

Stichting Inwoners aan Zet zet zich in voor initiatieven in de gemeente Coevorden

Wij richten ons op de thema’s zorg, welzijn, sport, cultuur, veiligheid en leefbaarheid.

Samen Krachtig

“Meedoen, dat doe je voor een groot deel in de buurt waar je woont. Inwoners gaan zelf aan de slag als ze iets willen veranderen en helpen elkaar. Waar het nodig is sluiten we als gemeente aan of helpen we een idee verder. De manier waarop kan verschillen, soms is er wat geld nodig, een andere keer denken we mee of maken we door beleid iets mogelijk. Hierdoor werken we ook aan de leefbaarheid in de buurt.” 

ANBI Status

Stichting Inwoners aan Zet gemeente Coevorden staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI: 859959107

Klik hier voor meer informatie over de ANBI status.