Stichting Inwoners aan Zet

Stichting inwoners aan Zet is er voor inwonersinitiatieven binnen de gemeente Coevorden. Door de opkomst van een nieuw soort vrijwilliger, wil de stichting voor inwonersinitiatieven (tijdelijk) optreden als rechtspersoon. Vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij een vereniging of stichting, maar wel een goed plan hebben en dit tot uitvoering willen brengen, kunnen terecht bij de stichting. Wilt u voor uw idee of initiatief sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met de coördinator van Inwoners aan Zet voor een vrijblijvend gesprek.

Initiatieven

Stichting Inwoners aan Zet is er voor inwonersinitiatieven binnen de gemeente Coevorden. De inwonersinitiatieven, spelen zich in eerste instantie af buiten het blikveld van de overheid en hebben raakvlakken op de terreinen zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid.

Samen Krachtig

“Meedoen, dat doe je voor een groot deel in de buurt waar je woont. Inwoners gaan zelf aan de slag als ze iets willen veranderen en helpen elkaar. Waar het nodig is sluiten we als gemeente aan of helpen we een idee verder. De manier waarop kan verschillen, soms is er wat geld nodig, een andere keer denken we mee of maken we door beleid iets mogelijk. Hierdoor werken we ook aan de leefbaarheid in de buurt.” 

Initiatief starten

De coördinator gaat in gesprek met de initiatiefnemers. Op basis van dit gesprek zal beoordeeld worden of het initiatief voldoende is uitgewerkt. Als dit zo is zal de coördinator het plan inbrengen bij het bestuur. Het bestuur zal aan de hand van voorwaarden uw idee of initiatief beoordelen en een besluit nemen. 

Neem contact op

Wilt u voor uw idee of initiatief sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met de coördinator van Inwoners aan Zet voor een vrijblijvend gesprek

Stichting Inwoners aan Zet zet zich in voor initiatieven in de gemeente Coevorden

ANBI-Status

Stichting Inwoners aan Zet gemeente Coevorden staat bij de
Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het RSIN/fiscaal nummer ANBI: 859959107

Klik hier voor meer informatie over de ANBI status.